ERC Advanced Grant - nabór wniosków

Europejska Rada ds. Nauki (European Research Council) uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Advanced Grant. Konkurs adresowany jest do aktywnych naukowców, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery. Nabór wniosków prowadzony jest do 26 sierpnia 2020 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 sierpnia 2020 r. Budżet konkursu wynosi 492 mln euro. Zgodnie z planami organizatorów, kwota ta ma być przeznaczona na sfinansowanie ok. 210 wniosków.

 
Zgłaszany projekt może dotyczyć dowolnej dziedziny nauki. Projekt może trwać do 5 lat. Na realizację projektu można uzyskać do 2,5 mln euro.
 
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na Funding & tender opportunities portal oraz na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach