COVID-19: Zasady prowadzenia badań naukowych na UKSW

W dniu 1 czerwca 2020 r. w życie weszło Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Poniżej prezentujemy wybrane zapisy zarządzenia w odniesieniu do prowadzenia badań naukowych.

 

§ 3.1.

Utrzymuje się w mocy odwołanie wszelkich konferencji, imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz innych wydarzeń organizowanych przez UKSW, z wyłączeniem organizowanych w formie on-line.

§ 3.3.

Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych.

§ 3.4.

Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.

§ 4.10.

Prowadzenie badań naukowych powinno odbywać się w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników, studentów i doktorantów oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady świadczenia pracy.

Na podstawie ww. Zarządzenia utraciły moc:

  • Zarządzenie Nr 23/2020 Rektora UKSW z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  • Zarządzenie Nr 26/2020 Rektora UKSW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  • Zarządzenie Nr 1/2020 Kanclerza UKSW z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Zarządzenie Nr 39/2020 obowiązuje do odwołania.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach