Zapowiedź konkursu CHIST-ERA

Photo by John Schnobrich on UnsplashNarodowe Centrum Nauki poinformowało, że w grudniu 2020 r. sieć CHIST-ERA ogłosi nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Planowany termin naboru wniosków będzie trwał do dnia 15 lutego 2021 r.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów:

  • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions;
  • Towards Sustainable ICT.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz planowanej w związku z nim internetowej konferencji, można znaleźć na stronie internetowej NCN - kliknij.