NCN - konkurs CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

Narodowe Centrum Nauki informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach konkursu CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Nabór wniosków wstępnych do konkursu trwa do 7 maja 2021 r. O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej czterech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej czterech krajów biorących udział w konkursie.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 000 000 euro. 

Do konkursu mogą być składane projekty mieszczące się w poniższej tematyce:

Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

  • Topic 1: Cultural Transformations in the Digital Age
  • Topic 2: Digitalisation and Social Transformation

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN - kliknij!.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach