NCN zapowiada konkurs BiodivRestore

Photo by Rodion Kutsaev on UnsplashNarodowe Centrum Nauki poinformowało, że w październiku 2020 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków w ramach konkursu BiodivRestore w obszarze bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Szczegółowe informacje o konkursie, zostaną przedstawione w ogłoszeniu konkursowym.

Zgodnie z informacjami Centrum pełna nazwa planowanego konkursu to Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems. W ramach konkursu możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions,
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration,
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions.

Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (pre-proposals) to 7 grudnia 2020 r.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach