Pierwszy konkurs BiodivERsA+ - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze mające na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich. Termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals upływa 30 listopada 2021 r. o godz. 16:00.

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN - kliknij!

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach