Zasady zawierania umów cywilno-prawnych

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 6/2008 Rektora UKSW w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie praw autorskich przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wzorów tych umów, przypominamy o konieczności kontaktu z pracownikami BBN przed zawarciem umów cywilno-prawnych finansowanych ze środków na badania naukowe.

Skontaktowanie się z pracownikami BBN w celu ustalenia szczegółów planowanej do zawarcia umowy, jest niezbędne do jej poprawnego i zgodnego z przepisami zawarcia.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach