NCBiR: 4. konkurs polsko-turecki

Jak informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiony został nabór wniosków w ramach 4. edycji konkursu na projekty badawcze realizowane we współpracy polsko-tureckiej. Zgodnie z informacjami organizatorów nabór wniosków trwa do 18 marca 2020 r. Pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 2 marca 2020 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach czterech obszarów tematycznych:

  • ICT - Information and Communication Technologies;
  • Energy;
  • Health;
  • Food.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCBiR.