MNiSW: Biała Księga Innowacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało "Białą Księgę Innowacji". Jak informuje MNiSW celem publikacji jest rozpoznanie i skatalogowanie barier, które uniemożliwiają swobodny transfer nowej wiedzy do gospodarki, a także zaproponowanie rozwiązań, które te bariery zburzą. Czytaj dalej

Warsztaty dotyczące składania wniosków do ERC dla humanistów

Polska Akademia Nauk zaprasza do udziału w warsztatach, których celem jest przygotowanie naukowców - przede wszystkim z dziedziny nauk humanistycznych) do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC).  Zgłoszenia na warsztaty można przesyłać do 10 października 2016 r. Warsztaty odbędą się w dniach 25-26 października 2016 r. Czytaj dalej

NCN: Szczegóły konkursu Uwertura

Narodowe Centrum Nauki podało szczegóły konkursu Uwertura 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Nabór wniosków w konkursie adresowany jest do osób z co najmniej tytułem naukowym doktora i prowadzony będzie od 15 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 r. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie START

Do 31 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 października 2016 r. Czytaj dalej

Ruszył nabór wniosków do NPRH

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów organizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków będzie trwał  do 31 października 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 października 2016 r. Czytaj dalej

Jesienne konkursy NCN

Od 15 września 2016 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 oraz BEETHOVEN 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2016 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2016 r.  Czytaj dalej

Wrześniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we wrześniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Warsztaty dotyczące składania wniosków do ERC

Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w warsztatach, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC).  Zgłoszenia na warsztaty można przesyłać do 2 września 2016 r. Warsztaty odbędą się 19 września 2016 r. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w II edycji konkursów First Team i Homing

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w dniu 15 sierpnia 2016 r. otworzy nabór wniosków w ramach II edycji First Team oraz Homing. Nabór wniosków będzie trwał do 15 października 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 września 2016 r. Czytaj dalej

FNP: Stypendia im. A. von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór zgłoszeń w ramach konkursu o stypendia im. A. von Humboldta. Stypendium mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni posiadający stanowisko profesora, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 września 2016 r. Czytaj dalej

Skomplikowe i Proste - konkurs dla młodych naukowców

Redakcja miesięcznika "Forum Akademickie" ogłosiła nabór wniosków w ramach XII edycji konkursu na artykuł popularno-naukowy pn. Skomplikowane i Proste". Nabór zgłoszeń w konkursie trwa do dnia 9 września 2016 r. Czytaj dalej

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabór wniosków

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu głównego (nabór wniosków do 15 października 2016 r. - termin UKSW 15 września 2016 r.) oraz konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 1 listopada 2016 r. - termin UKSW 1 października 2016 r.). Czytaj dalej

Sierpniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

ERC Starting Grant

Europejska Rada ds. Nauki (European Research Council) uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grant. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - od 2 do 7 lat po obronie doktoratu. Nabór wniosków prowadzony jest do 18 października 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 18 września 2016 r. Czytaj dalej

PIRE: Wspólny konkurs NCN i NSF

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z National Science Foundation (NSF) organizuje konkurs Partnerships for International Research and Education (PIRE). Do konkursu można składać wnioski, w których liderem jest naukowiec pracujący w USA. Do zespołu projektowego naukowiec może zaprosić współpracowników z krajów, które biorą udział w programie PIRE (m.in. Polska). Nabór wstępnych wniosków w konkursie trwa do 14 września 2016 r.  Pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 31 sierpnia 2016 r. Czytaj dalej

MNiSW: Program Dialog

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach programu Dialog. Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 30 września 2018 r.  W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych. Czytaj dalej

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu Innowator Mazowsza. Konkurs adresowany jest m.in. do młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznym. Nabór zgłoszeń w ramach konkursu będzie trwał do 22 września 2016 r. Czytaj dalej

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało szczegóły naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki edycja 2016. Nabór wniosków będzie trwał od 15 września 2016 r. do 31 października 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 października 2016 r. Czytaj dalej

Grant NCN dla pracownika UKSW

Informujemy, że w ramach konkursu Symfonia 4, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał grant w wysokości 2 678 264 zł. Czytaj dalej

WYDATKI STRUKTURALNE - OPIS DOKUMENTÓW

Zgodnie z załączoną Decyzją p. Kwestor wszystkie dokumenty finansowe muszą zawierać oprócz dotychczasowego opisu wskazującego rodzaj i cel wydatku oraz jego źródło finansowania dodatkową informację o strukturze wydatku .wg poniższego wzoru (BEZ TYCH OPISÓW DOKUMENTY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE W BIURZE DO REALIZACJI) : Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach