NCN: Kolejne trzy granty dla UKSW

Informujemy, że w ramach konkursu Preludium 13, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymały trzy granty o łącznej wysokości 165 460 zł. Czytaj dalej

Grant Miniatura dla dr Łaptaś

Dr Magdalena Łaptaś z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych znalazła się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki Miniatura 1. Dr Łaptaś na zrealizowanie badań wstępnych w ramach projektu pt. "Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu" otrzymała 26 082 zł. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze jesiennych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 14 i OPUS 14. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 grudnia 2017 r. Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

Czytaj dalej

Polski wiek XX. Nowe perspektywy - projekt badawczo-wydawniczy

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego zaprasza do współpracy uczonych, zainteresowanych przygotowaniem nowych prac poświęconych polskiemu doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku. Termin naboru zgłoszeń do udziału w projekcie upływa 31 grudnia 2017 r. Czytaj dalej

NCN zapowiada zamknięcie konkursu Miniatura 1

Narodowe Centrum Nauki informuje, że nabór wniosków w konkursie Miniatura 1 prawdopodobnie zostanie zakończony wcześniej niż planowany termin 31 grudnia 2017 r. Wynika to z faktu, że NCN rozdysponowało już ok. 70% z wynoszącego 30 mln zł budżetu konkursu. W momencie wyczerpania wszystkich środków, Centrum zakończy przyjmowanie nowych wniosków i ocenę już złożonych. Czytaj dalej

Listopadowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Biuro ds. Badań Naukowych zamknięte w dniu 10 listopada 2017 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2017 r. "Dla pracowników UKSW, niebędących nauczycielami akademickimi, ustala się dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za przypadąjace w dniu 11 listopada 2017 r. (sobota) Narodowe Święto Niepodległości." W związku z tym w dniu 10 listopada 2017 r. BBN będzie nieczynne. Czytaj dalej

Zamówienia do magazynu 2017 r.

W związku z procedurą zamawiania materiałów z magazynu, wnioski na zamówienie materiałów z magazynu ze środków na badania naukowe obsługiwane przez BBN, będą przyjmowane do dnia 17 listopada 2017 r. Czytaj dalej

Stypendia dla doktorantów studiów literaturoznawczych

Fundacja Imienia Maurycego Mochnackiego prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu Stypendium im. Anny Stadnickiej na rok akademicki 2017/2018. Konkurs adresowany jest do wyróżniających się doktorantów studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku. Nabór wniosków trwa do 20 listopada 2017 r. Czytaj dalej

Projekt naukowiec - program dla młodych naukowców

Jak planować i rozwijać karierę zawodową i pasje naukowe? Jak budować sieć kontaktów i zaistnieć w środowisku? Jakie umiejętności rozwijać? Jak pisać wnioski o granty? Jak współpracować z sektorem nieakademickim? Jeśli jesteś doktorantem albo zamierzasz nim zostać to „Projekt NAUKOWIEC” pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na takie pytania. Czytaj dalej

Spotkanie dla nowych pracowników i doktorantów UKSW

W imieniu Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej ks. prof. dra hab. Ryszarda Czekalskiego informujemy, że w dniu 17 października 2017 r. w Auli Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5 o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie z osobami, które w roku akademickim 2017/2018 zostały pracownikami lub doktorantami naszej Uczelni. Czytaj dalej

Naucz się zdobywać granty

Na UKSW rusza kolejny cykl zajęć, dzięki którym łatwiejsze będzie pisanie i składanie wniosków o granty naukowo-badawcze. Zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i młodszych pracowników naukowych chcących nauczyć się pisać poprawnie i skutecznie wnioski o granty badawcze. Czytaj dalej

NCN: Warsztaty dla wnioskodawców

Narodowe Centrum Nauki organizuje warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Szkolenia odbęd się w Krakowie w  dwóch terminach: 14 listopada 2017 r. oraz 12 grudnia 2017 r. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Narodowe Centrum Nauki nie zapewnia noclegów ani nie zwraca kosztów podróży. Czytaj dalej

BiodivERsA: Konkurs z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA oraz siecią Belmont Forum otworzyło nabór wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”. Nabór wniosków trwa do 1 grudnia 2017 r. Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Do 8 stycznia 2018 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

Badania statutowe 2018 - nabór dla nowych pracowników i doktorantów

Informujemy, że w dniu 25 września 2017 r. w życie weszło Zarządzenie nr 60/2017 Rektora UKSW. Zgodnie z jego zapisami do dnia 20 października 2017 r. wnioski na badania statutowe mogą składać osoby, które rozpoczynają pracę lub studia doktoranckie na UKSW w październiku roku (2017 r.) poprzedzającego rok przyznania dotacji (2018 r.). Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie START

Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 października 2017 r. Czytaj dalej

Jesienne konkursy NCN

Od 15 września 2017 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 14, PRELUDIUM 14 i DAINA 1. Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2017 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2017 r.  Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość