Czerwcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - nabór wniosków

Od 20 czerwca do 31 lipca można składać wnioski w ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 8 lipca 2013 r. Czytaj dalej

Mobilność Plus: Nabór wniosków

Ministerswto Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w ramach konkursu Mobilność Plus. Jego adresatami są młodzi naukowcy oraz uczestnicy studiów doktoranckich. W ramach konkursu finansowane są zagraniczne pobyty w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Termin składania wniosków upływa 31 lipca br. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 30 czerwca 2013 r. Czytaj dalej

Majowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Formy zatrudnienia we wnioskach do NCN

W ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 marca br. duże fragmenty wniosków należy wypełniać w języku angielskim. Dotyczy to również opisów dotyczących form zatrudniania osób zaangażowanych w realizację projektu. W celu uniknięcia niejasności, poniżej przedstawiamy możliwe do wyboru w formularzach formy zatrudniania. Czytaj dalej

Nabór prac w konkursie MONOGRAFIE

Do 12 czerwca 2013 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Fulbright'a

Otwarty został nabór wniosków w ramach programów organizowanych przez Fundację Fulbright'a. W ramach programów możliwe jest finansowanie prowadzenia badań naukowych na amerykańskich uczelniach wyższych dla doktorantów oraz naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych. Czytaj dalej

Nowe zasady badań ze środków na działalność statutową

Informujemy, że na mocy Zarządzenia Nr 23/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutowa. Czytaj dalej

Poradnik Rady Młodych Naukowców

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem pt. "Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych", który został przygotowany przez Radę Młodych Naukowców. Poradnik adresowany jest przede wszystkim do młodych naukowców, ale mogą z niego skorzystać również doświadczeni naukowcy. Czytaj dalej

Nowy zasady zamawiania materiałów z magazynu

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z decyzją Kanclerza nr 40/2013 dotyczącą zasad korzystania z zasobów magazynowych oraz nowym drukiem zamówień na materiały z magazynu. Nowy wzór obwiązuje od poniedziałku 22 kwietnia 2013 r.  Decyzja i załączniki poniżej. Czytaj dalej

Formularze NCN

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 czerwca br. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 maja br. Czytaj dalej

Nabór kandydatów do Prezydenckiego Programu Eksperckiego

Jak informuje Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął się nabór wniosków w ramach II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego - Laboratorium Idei. Oferta skierowana jest do doktorantów, młodych doktorów oraz innych specjalistów. Nabór wniosków trwa do 10 maja 2013 r. Czytaj dalej

Broszury MNiSW: Środki dla studentów i młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało dwie broszury zawierającą informacje o źródłach, z których studenci i młodzi naukowcy mogą pozyskiwać środki na prowadzenie badań naukowych. W broszurach znajdują się wskazówki dotyczące stypendiów i grantów badawcych. Zapraszamy również na naszą podstronę, gdzie informujemy o aktualnie otwartych konkursach dla młodych naukowców. Czytaj dalej

Konkurs badawczy NBP

Narodowy Bank Polski ogłosił nabór wniosków na projekty badawcze przeznaczone do realizacji na 2014 r. Termin składania wniosków upływa 5 maja 2013 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 20 kwietnia 2013 r. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanskorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2014 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2013 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2013 r. Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Wiosenne konkursy NCN

Od 15 marca 2013 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5 oraz SONATA 5. Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2013 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2013 r.  Formularze do składania wniosków do wymienionych konkursów zostanie udostępniony na stronie www.osf.opi.org.pl w pierwszej połowie kwietnia. Czytaj dalej

Nowy nabór prac w konkursie MONOGRAFIE

Do 17 kwietnia 2013 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł.

Dni Narodowego Centrum Nauki

W dniach 8-9 maja 2013 r. w Katowicach odbędą się Dni Narodowego Centrum Nauki. Pierwszego dnia (środa 8 maja br.) zorganizowane będą spotkania dla wnioskodawców, którzy zamierzają aplikować w konkursach organizowanych przez NCN. Spotkania będą odbywały się z podziałem na panele tematyczne w godzinach 14:00 - 16:00 zgodnie w poniższym harmonogramem: Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach