Stypendium Fundacji Lanckorońskich dla dr Satory

Dr Magdalena Satora z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazła się w gronie laureatów konkursu o Stypendium Fundacji Lanckorońskich. W ramach realizacji projektu pt. Kolacjonowanie rękopisów źródła dr Satora, wyjedzie na badania do Rzymu. Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Polonez - konkurs na staże zagranicznych naukowców w Polsce

Narodowe Centrum Nauki podało szczegółowe informacje o konkursie Polonez. Konkurs skierowany jest do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach. W ramach konkursu możliwe będzie pozyskanie środków na pełnoetatowe zatrudnienie takich osób na 12 lub 24 miesiące. Czytaj dalej

NPRH: Umiędzynarodowienie - formularze dostępne w OSF

Informujemy, że w systemie OSF https://osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Umiędzynarodowienie. Nabór wniosków będzie trwał do 31 lipca 2015 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lipca 2015 r. Czytaj dalej

Letnie konkursy NCN

Od 15 czerwca 2015 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 7, HARMONIA 7 oraz SONATA BIS 5. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2015 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2015 r.  Czytaj dalej

Czerwcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

NPRH: Nabór wniosków w module Umiędzynarodowienie

Od 25 czerwca do 31 lipca 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach modułu Umiędzynarodowienie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lipca 2015 r. Czytaj dalej

Granty NCN dla pracowników i doktorantów UKSW

Informujemy, że w ramach konkursu Opus 8, Preludium 8 i Sonata 8 którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali pięć grantów o łącznej wysokości 705 588,00 zł. Czytaj dalej

Majowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Nabór wniosków na badania statutowe na 2016 r.

Informujemy, że do dnia 15 czerwca 2015 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Wnioski przyjmowane są w Biurze ds. Badań Naukowych - stary budynek ul. Dewajtis 5, pokoje 050 i 050A w godzinach pracy biura. Czytaj dalej

Koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki opublikowany został przewodnik dla wnioskodawców, dotyczący kosztów w projektach NCN. Publikacja NCN zawiera szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania kosztorysów we wnioskach składanych do NCN. Czytaj dalej

Top 500 Innovators - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do kolejnej edycji programu stażowo-szkoleniowego „Top 500 Innovators”. Program adresowany do pracowników polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2015 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 23 kwietnia 2015 r. Czytaj dalej

Procedura badań statutowych na UKSW

W związku z licznymi pytaniami, które kierują Państwo do Biura ds. Badań Naukowych w odniesieniu do procedury dotyczącej projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, przygotowaliśmy schemat przedstawiający procedurę pozyskiwania środków na badania oraz realizacji i rozliczania badań. Czytaj dalej

Rozwój Sportu Akademickiego - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w konkursie o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Rozwój Sportu Akademickiego. Termin składania wniosków upływa 18 maja 2015 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 6 maja 2015 r. Czytaj dalej

NPRH: Nabór wniosków w module Rozwój

Od 8 kwietnia do 15 maja 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach modułu Rozwój Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pracowników UKSW obowiązuje wewnetrzny termin składania wniosków do 30 kwietnia 2015 r. Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1237). Czytaj dalej

Wiosenne konkursy NCN

Od 16 marca 2015 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 oraz SONATA 9 Nabór wniosków będzie trwał do 16 czerwca 2015 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 maja 2015 r.  Czytaj dalej

Nowe zarządzenie Rektora UKSW dotyczące projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową

Informujemy, że w życie weszło Zarządzenie Nr 12/2015 Rektora UKSW z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach