Nabór wniosków na badania statutowe na 2016 r.

Informujemy, że do dnia 15 czerwca 2015 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Wnioski przyjmowane są w Biurze ds. Badań Naukowych - stary budynek ul. Dewajtis 5, pokoje 050 i 050A w godzinach pracy biura. Czytaj dalej

Koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki opublikowany został przewodnik dla wnioskodawców, dotyczący kosztów w projektach NCN. Publikacja NCN zawiera szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania kosztorysów we wnioskach składanych do NCN. Czytaj dalej

Top 500 Innovators - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do kolejnej edycji programu stażowo-szkoleniowego „Top 500 Innovators”. Program adresowany do pracowników polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2015 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 23 kwietnia 2015 r. Czytaj dalej

Procedura badań statutowych na UKSW

W związku z licznymi pytaniami, które kierują Państwo do Biura ds. Badań Naukowych w odniesieniu do procedury dotyczącej projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, przygotowaliśmy schemat przedstawiający procedurę pozyskiwania środków na badania oraz realizacji i rozliczania badań. Czytaj dalej

Rozwój Sportu Akademickiego - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w konkursie o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Rozwój Sportu Akademickiego. Termin składania wniosków upływa 18 maja 2015 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 6 maja 2015 r. Czytaj dalej

NPRH: Nabór wniosków w module Rozwój

Od 8 kwietnia do 15 maja 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach modułu Rozwój Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pracowników UKSW obowiązuje wewnetrzny termin składania wniosków do 30 kwietnia 2015 r. Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1237). Czytaj dalej

Wiosenne konkursy NCN

Od 16 marca 2015 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 oraz SONATA 9 Nabór wniosków będzie trwał do 16 czerwca 2015 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 maja 2015 r.  Czytaj dalej

Nowe zarządzenie Rektora UKSW dotyczące projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową

Informujemy, że w życie weszło Zarządzenie Nr 12/2015 Rektora UKSW z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

NPRH: Formularze wniosków dostępne w systemie OSF

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - moduł Tradycja 1.a i Tradycja 1.b. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 23 marca 2015 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 10 marca 2015 r. Czytaj dalej

Zaproszenie do szacowania

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określenia wartości szacunkowej usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1237). Czytaj dalej

Mobilność Plus IV - konkurs na zagraniczne staże naukowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w ramach IV edycji programu Mobilność Plus. W ramach programu można zdobyć środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2015 r. Pracowników i Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 marca 2015 r. Czytaj dalej

NPRH: Nabór wniosków w module Tradycja

Od 24 lutego do 23 marca 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach modułu Tradycja Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pracowników UKSW obowiązuje wewnetrzny termin składania wniosków do 10 marca 2015 r. Czytaj dalej

Grant NCN dla pracownika UKSW

Informujemy, że w ramach konkursu Harmonia 6, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, dr hab. Jan Cieciuch z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej otrzymał grant wysokości 1 300 260,00 zł. Czytaj dalej

Lutowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN w 2015 r.

Narodowe Centrum Nauki podało harmonogram, zgodnie z którym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję w 2015 r. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram naboru wniosków. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2016 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2015 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2015 r. Czytaj dalej

Styczniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach