Top 500 Innovators - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do kolejnej edycji programu stażowo-szkoleniowego „Top 500 Innovators”. Program adresowany do pracowników polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2015 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 23 kwietnia 2015 r. Czytaj dalej

Procedura badań statutowych na UKSW

W związku z licznymi pytaniami, które kierują Państwo do Biura ds. Badań Naukowych w odniesieniu do procedury dotyczącej projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, przygotowaliśmy schemat przedstawiający procedurę pozyskiwania środków na badania oraz realizacji i rozliczania badań. Czytaj dalej

Rozwój Sportu Akademickiego - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w konkursie o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Rozwój Sportu Akademickiego. Termin składania wniosków upływa 18 maja 2015 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 6 maja 2015 r. Czytaj dalej

NPRH: Nabór wniosków w module Rozwój

Od 8 kwietnia do 15 maja 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach modułu Rozwój Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pracowników UKSW obowiązuje wewnetrzny termin składania wniosków do 30 kwietnia 2015 r. Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1237). Czytaj dalej

Wiosenne konkursy NCN

Od 16 marca 2015 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 oraz SONATA 9 Nabór wniosków będzie trwał do 16 czerwca 2015 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 maja 2015 r.  Czytaj dalej

Nowe zarządzenie Rektora UKSW dotyczące projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową

Informujemy, że w życie weszło Zarządzenie Nr 12/2015 Rektora UKSW z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

NPRH: Formularze wniosków dostępne w systemie OSF

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - moduł Tradycja 1.a i Tradycja 1.b. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 23 marca 2015 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 10 marca 2015 r. Czytaj dalej

Zaproszenie do szacowania

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określenia wartości szacunkowej usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1237). Czytaj dalej

Mobilność Plus IV - konkurs na zagraniczne staże naukowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w ramach IV edycji programu Mobilność Plus. W ramach programu można zdobyć środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2015 r. Pracowników i Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 marca 2015 r. Czytaj dalej

NPRH: Nabór wniosków w module Tradycja

Od 24 lutego do 23 marca 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach modułu Tradycja Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pracowników UKSW obowiązuje wewnetrzny termin składania wniosków do 10 marca 2015 r. Czytaj dalej

Grant NCN dla pracownika UKSW

Informujemy, że w ramach konkursu Harmonia 6, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, dr hab. Jan Cieciuch z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej otrzymał grant wysokości 1 300 260,00 zł. Czytaj dalej

Lutowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN w 2015 r.

Narodowe Centrum Nauki podało harmonogram, zgodnie z którym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję w 2015 r. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram naboru wniosków. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2016 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2015 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2015 r. Czytaj dalej

Styczniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków na zagraniczne staże

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór wniosków w ramach  konkursu na staże zagraniczne Praxis. Jego celem jest umożliwienie uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2015 r. Pracowników i Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2015 r. Czytaj dalej

Diamentowy Grant IV - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w czwartejj edycji programu Diamentowy Grant. W ramach tego programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2015 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 24 stycznia 2015 r. Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach