Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku - program MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że ustanowiony został program pn. "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku". Zakres przedmiotowy programu obejmuje projekty realizowane w ramach dziedzin nauk humanistycznych, teologicznych i społecznych. Czytaj dalej

Listopadowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze jesiennych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 10, OPUS 10, SONATA 10 i POLONEZ 1. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 grudnia 2015 r. Czytaj dalej

Nabór prac w konkursie Monografie

Do 18 grudnia 2015 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł. Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie START

Do 30 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 października 2015 r. Czytaj dalej

Jesienne konkursy NCN

Od 15 września 2015 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 oraz POLONEZ 1. Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2015 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2015 r.  Czytaj dalej

Wrześniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we wrześniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Iuventus Plus 2015 - konkurs dla młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie naboru wniosków w ramach konkursu Iuventus Plus. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia oraz opublikowali wyniki swoich badań w czasopismach z listy A lub listy C obowiązującego wykazu czasopism naukowych. Czytaj dalej

Zmiana godzin pracy BBN

W związku z trudnymi warunkami pracy spowodowanymi wysokimi
temperaturami powietrza w dniach 10-13 sierpnia 2015 r. Biuro ds. Badań Naukowych jest czynne do godziny 13:30. Czytaj dalej

Nabór prac w konkursie Monografie

Do 8 września 2015 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł. Czytaj dalej

Sierpniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Strategmed III - informacje o naborze wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w dniu 15 września 2015 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach III edycji programu Strategmed. Termin składania wniosków w wymienionych będzie trwał przez 42 dni. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 10 października 2015 r. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze letnich konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 oraz SONATA BIS 5. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 września 2015 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 sierpnia 2015 r. Czytaj dalej

Diamentowy Grant dla studentki WPiA

Studentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW Natalia Maria Kalinowska znalazła się wśród laureatów konkursu dla młodych naukowców Diamentowy Grant. W ramach przyznanych środków Pani Kalinowska realizowała będzie projekt pt. "Diagnoza stanu ochrony prywatności jednostki w sieci Internet ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych – stan prawny i perspektywy". Czytaj dalej

Stypendium Fundacji Lanckorońskich dla dr Satory

Dr Magdalena Satora z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazła się w gronie laureatów konkursu o Stypendium Fundacji Lanckorońskich. W ramach realizacji projektu pt. Kolacjonowanie rękopisów źródła dr Satora, wyjedzie na badania do Rzymu. Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Polonez - konkurs na staże zagranicznych naukowców w Polsce

Narodowe Centrum Nauki podało szczegółowe informacje o konkursie Polonez. Konkurs skierowany jest do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach. W ramach konkursu możliwe będzie pozyskanie środków na pełnoetatowe zatrudnienie takich osób na 12 lub 24 miesiące. Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach