MNiSW zapowiada zmiany w NPRH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o zmianach, które w 2016 r. zostaną wprowadzone w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Moduły Tradycja i Umiędzynarodowienie zastąpione zostaną przez moduły Dziedzictwo Narodowe i Uniwersalia. Moduł Rozwój przeniesiony zostanie do Narodowego Centrum Nauki. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie Powroty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór wniosków w ramach nowego konkursu Powroty. Nabór wniosków będzie trwał do 15 kwietnia 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 kwietnia 2016 r. Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursach First Team i Homing

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór wniosków w ramach dwóch nowych konkursów First Team oraz Homing. Nabór wniosków będzie trwał do 24 marca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 marca 2016 r. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2017 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2016 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2016 r. Czytaj dalej

Granty NPRH dla pracowników UKSW

Informujemy, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2016 Moduł Uniwersalia, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymali trzy granty o łącznej wysokości 1 042 443,00 zł. Czytaj dalej

Zmiany w oświadczeniach do umów o dzieło/zlecenie

W związku ze zmianą ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy zasady rozstrzygania zbiegów tytułów ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. W związku z tym od 1 stycznia 2016 r. UKSW ma obowiązek ustalania łącznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych dla każdego miesiąca i każdego zleceniobiorcy odrębnie.

Czytaj dalej

Nowa lokalizacja Biura ds. Badań Naukowych

Informujemy, że od dnia 9 lutego 2016 r. Biuro ds. Badań Naukowych zmieniło swoją siedzibę i obecnie znajduje się w Łączniku na poziomie+2 w pokojach 501 i 502. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursach Team i Team-Tech

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór wniosków w ramach dwóch nowych konkursów Team oraz Team-Tech. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 marca 2016 r. Czytaj dalej

Utrudnienia w kontakcie z BBN

W dniach 4.02-8.02.2016 r. (czwartek - poniedziałek) w związku z przeprowadzką Biura ds. Badań Naukowych utrudniony będzie kontakt osobisty, telefoniczny oraz mailowy z Pracownikami BBN. Czytaj dalej

Lutowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Nowe konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zapowiedziała otwarcie naboru wniosków w pięciu nowych programów - TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY i HOMING. Na realizację projektów w ramach wymienionych programów, FNP przeznaczy w najbliższych latach 615 mln zł. Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN w 2016 r.

Narodowe Centrum Nauki podało harmonogram, zgodnie z którym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję w 2016 r. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram naboru wniosków. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze zimowych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów Etiuda 4, Fuga 5, Symfonia 4 oraz Tango 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2016 r. Przypominamy, że doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2016 r. Czytaj dalej

Nabór prac w konkursach Monografie, Adiustacje i Translacje

Do 15 marca 2016 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE, TRANSLACJE oraz ADIUSTACJE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

Styczniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej. Czytaj dalej

NCN: Zimowy nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 4, Fuga 5, Symfonia 4 oraz Tango 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2016 r. Przypominamy, że doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2016 r. Czytaj dalej

LIDER VII - planownay nabór wniosków

Od 14 stycznia 2016 r. do 14 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach siódmej edycji konkursu LIDER, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Czytaj dalej

Diamentowy Grant V - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w czwartejj edycji programu Diamentowy Grant. W ramach tego programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2016 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 15 stycznia 2016 r. Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach