Nabór wniosków na badania statutowe na 2017 r.

Informujemy, że do dnia 15 czerwca 2016 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Wnioski przyjmowane są w Biurze ds. Badań Naukowych - Łącznik ul. Dewajtis 5, pokoje 501 i 502 w godzinach pracy biura. Czytaj dalej

Nowe zasady w NPRH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało szczegółowe informacje dotyczące nowej edycji naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Od 2016 r. nabór wniosków w ramach NPRH prowadzony będzie w dwóch modułach dwa razy do roku. Czytaj dalej

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - wyjazdy indywidualne

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach europejskiego i światowego programu Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie badań w krajach Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych. Nabór wniosków trwa do 14 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 14 sierpnia 2016 r. Czytaj dalej

EURIAS – europejski program stypendialny

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego na pobyty badawcze w wybranych instytutach wchodzących w skład Net IAS (Network of European Institutes for Advanced Study). Nabór wniosków będzie trwał do 8 czerwca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 maja 2016 r.. Czytaj dalej

16. edycja Nagród Naukowych Polityki

Tygodnik "Polityka" uuchomił nabór wniosków w ramach 16. edycji konkusu Nagród Naukowych Polityki. Nabór wniosków w konkursie będzie trwał do 19 czerwca 2016 r. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze wiosennych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 11, OPUS 11, SONATA 11 i POLONEZ 2. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 czerwca 2016 r. Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Z okazji świąt Wielkanocnych prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej. Czytaj dalej

Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania

Począwszy od konkursów ogłoszonych 15 marca 2016 r., Narodowe Centrum Nauki wprowadziło dokument pt. "Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania". Wnioskodawców i kierowników projektów obowiązują zasady rzetelności naukowej sformułowane we wspomnianym dokumencie. Czytaj dalej

NATO: Nauka dla pokoju i bezpieczeństwa

Do 15 maja 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu NATO Nauka dla pokoju i bezpieczeństwa (Science For Peace And Security). W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na finansowanie warsztatów, szkoleń i projektów badawczych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Pracowników UKSW obejmuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 maja 2016 r.

Czytaj dalej

Wiosenne konkursy NCN

Od 15 marca 2016 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2016 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2016 r.  Czytaj dalej

MSCA: Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami

Do 28 kwietnia 2016 r. trwa nabór wniosków w konkursie na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami - Research and Innovation Staff Exchange (Akcje Marii Skłodowskiej-Curie). Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 11 kwietnia 2016 r. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Fulbrighta

Fundacja Fulbrighta uruchomiła nabór wniosków w swoich konkursach na stypendia w Stanach Zjednoczonych. Konkursu skierowane są do młodych i doświadczonych badaczy, którzy w swojej pracy badawczej planują prowadzenie badań w USA. Czytaj dalej

Środki na badania w regionie Morza Bałtyckiego

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu na projekty badawcze dotyczące regionu Morza Bałtyckiego. Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane w jednym z trzech priorytetów: potencjał innowacyjny, gospodarowanie zasobami naturalnymi, zrównoważony transport. Pierwszy etap naboru wniosków upływa 1 czerwca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin 1 maja 2016 r. Czytaj dalej

MNiSW zapowiada zmiany w NPRH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o zmianach, które w 2016 r. zostaną wprowadzone w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Moduły Tradycja i Umiędzynarodowienie zastąpione zostaną przez moduły Dziedzictwo Narodowe i Uniwersalia. Moduł Rozwój przeniesiony zostanie do Narodowego Centrum Nauki. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie Powroty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór wniosków w ramach nowego konkursu Powroty. Nabór wniosków będzie trwał do 15 kwietnia 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 kwietnia 2016 r. Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursach First Team i Homing

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór wniosków w ramach dwóch nowych konkursów First Team oraz Homing. Nabór wniosków będzie trwał do 24 marca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 marca 2016 r. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2017 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2016 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2016 r. Czytaj dalej

Granty NPRH dla pracowników UKSW

Informujemy, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2016 Moduł Uniwersalia, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymali trzy granty o łącznej wysokości 1 042 443,00 zł. Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach