FNP: Stypendia im. A. von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór zgłoszeń w ramach konkursu o stypendia im. A. von Humboldta. Stypendium mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni posiadający stanowisko profesora, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 września 2016 r. Czytaj dalej

Skomplikowe i Proste - konkurs dla młodych naukowców

Redakcja miesięcznika "Forum Akademickie" ogłosiła nabór wniosków w ramach XII edycji konkursu na artykuł popularno-naukowy pn. Skomplikowane i Proste". Nabór zgłoszeń w konkursie trwa do dnia 9 września 2016 r. Czytaj dalej

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabór wniosków

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu głównego (nabór wniosków do 15 października 2016 r. - termin UKSW 15 września 2016 r.) oraz konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 1 listopada 2016 r. - termin UKSW 1 października 2016 r.). Czytaj dalej

Sierpniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

ERC Starting Grant

Europejska Rada ds. Nauki (European Research Council) uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grant. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - od 2 do 7 lat po obronie doktoratu. Nabór wniosków prowadzony jest do 18 października 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 18 września 2016 r. Czytaj dalej

PIRE: Wspólny konkurs NCN i NSF

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z National Science Foundation (NSF) organizuje konkurs Partnerships for International Research and Education (PIRE). Do konkursu można składać wnioski, w których liderem jest naukowiec pracujący w USA. Do zespołu projektowego naukowiec może zaprosić współpracowników z krajów, które biorą udział w programie PIRE (m.in. Polska). Nabór wstępnych wniosków w konkursie trwa do 14 września 2016 r.  Pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 31 sierpnia 2016 r. Czytaj dalej

MNiSW: Program Dialog

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach programu Dialog. Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 30 września 2018 r.  W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych. Czytaj dalej

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu Innowator Mazowsza. Konkurs adresowany jest m.in. do młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznym. Nabór zgłoszeń w ramach konkursu będzie trwał do 22 września 2016 r. Czytaj dalej

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało szczegóły naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki edycja 2016. Nabór wniosków będzie trwał od 15 września 2016 r. do 31 października 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 października 2016 r. Czytaj dalej

Grant NCN dla pracownika UKSW

Informujemy, że w ramach konkursu Symfonia 4, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał grant w wysokości 2 678 264 zł. Czytaj dalej

WYDATKI STRUKTURALNE - OPIS DOKUMENTÓW

Zgodnie z załączoną Decyzją p. Kwestor wszystkie dokumenty finansowe muszą zawierać oprócz dotychczasowego opisu wskazującego rodzaj i cel wydatku oraz jego źródło finansowania dodatkową informację o strukturze wydatku .wg poniższego wzoru (BEZ TYCH OPISÓW DOKUMENTY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE W BIURZE DO REALIZACJI) : Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Grant NCN dla doktorantki UKSW

Informujemy, że w ramach konkursu Etiuda 4, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, mgr Ilona Skoczeń z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymała grant w wysokości 58 161 zł. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich dla UKSW

Informujemy, że wśród laureatów konkursu na Stypendia Fundacji Lanckorońskich na 2017 r. znalazły się dwie osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Środki na zagraniczne wyjazdy badawcze uzyskały dr hab. Beata Gaj, prof. UKSW (Wydział Nauk Humanistycznych) oraz mgr Aneta Hoffmann (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych). Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na lata 2016-2017 - korekta Rady NCN

Rada Narodowego Centrum Nauki na swoim czerwcowym posiedzeniu wprowadziła korektę do harmonogramów, zgodnie z którymi prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję w 2016 r. i 2017 r. Harmonogramy na rok 2016 i rok 2017 został zmieniony ze względu na wprowadzenie nowych konkursów. Czytaj dalej

Biostrateg - III nabór wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach III edycji konkursu ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO – BIOSTRATEG. Nabór wniosków będzie trwał od 16 sierpnia do 30 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 września 2016 r. Czytaj dalej

Letnie konkursy NCN

Od 15 czerwca 2016 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 8, HARMONIA 8 oraz SONATA BIS 6. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2016 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2016 r.  Czytaj dalej

Czerwcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na lata 2016-2017

Narodowe Centrum Nauki podało harmonogramy, zgodnie z którymi prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję w 2016 r. i 2017 r. Harmonogram na rok 2016 został zmieniony ze względu na wprowadzenie nowych konkursów. Czytaj dalej

ERC Advanced Grant

Europejska Rada ds. Nauki (European Research Council) uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Advanced Grant. Konkurs adresowany jest do aktywnych naukowców, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery. Nabór wniosków prowadzony jest do 1 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 sierpnia 2016 r. Czytaj dalej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach