Harmonogram konkursów NCN na lata 2016-2017

Narodowe Centrum Nauki podało harmonogramy, zgodnie z którymi prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję w 2016 r. i 2017 r. Harmonogram na rok 2016 został zmieniony ze względu na wprowadzenie nowych konkursów. Czytaj dalej

ERC Advanced Grant

Europejska Rada ds. Nauki (European Research Council) uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Advanced Grant. Konkurs adresowany jest do aktywnych naukowców, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery. Nabór wniosków prowadzony jest do 1 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 sierpnia 2016 r. Czytaj dalej

Stypendia w Australii

Rząd Australii uruchomił nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie na krótkie pobyty badawcze w wybranej instytucji naukowej w Australii. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2016 r. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnetrzny termin składania wniosków do 15 czerwca 2016 r. Czytaj dalej

Pobyty badawcze w Japonii

W Matsumae International Foundation uruchomiony został nabór wniosków na pobyty badawcze w wybranych instytucjach naukowych w Japonii. Konkurs adresowany jest do badaczy przed 50. rokiem życia, którzy prowadzą badania naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2016 r. Czytaj dalej

Granty NCN dla pracowników i doktorantów UKSW

Informujemy, że w ramach konkursów Opus 10, Preludium 10 i Sonata 10, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali cztery granty o łącznej wysokości 592 680,00 zł. Czytaj dalej

NPRH: Nabór propozycji priorytetowych obszarów tematycznych

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w nowej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nabór wniosków w module Dziedzictwo Narodowe prowadzony będzie w oparciu o listę priorytetowych obszarów tematycznych. Obecnie trwa nabór propozycji tematów do wspomnianej listy. Czytaj dalej

Majowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

FNP: Drugi nabór wniosków w konkursach Team i Team-Tech

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zapowiada nabór w ramach II edycji konkursów Team oraz Team-Tech. Nabór wniosków będzie trwał od 2 maja 2016 r. do 20 czerwca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 czerwca 2016 r. Czytaj dalej

Badania statutowe - najczęściej zadawane pytania

W związku z licznymi pytaniami, które kierują Państwo do Biura ds. Badań Naukowych w odniesieniu do procedury dotyczącej projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, przygotowaliśmy odpowiedzi do listy najczęściej zadawanych pytań dotyczących tego rodzaju badań. Czytaj dalej

Zapowiedź nowych konkursów w ofercie NCN

Narodowe Centrum Nauki zapowiada wprowadzenie do swojej oferty tzw. małych grantów. Konkurs będzie odpowiedzią na oczekiwania środowiska naukowego odnośnie możliwości finansowania aktywności naukowej innej niż realizacja projektów badawczych np. prowadzenie badań pilotażowych, udział w konferencjach naukowych, wyjazdy szkoleniowe, kwerendy biblioteczne i archiwalne itp. Czytaj dalej

Nabór wniosków na badania statutowe na 2017 r.

Informujemy, że do dnia 15 czerwca 2016 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Wnioski przyjmowane są w Biurze ds. Badań Naukowych - Łącznik ul. Dewajtis 5, pokoje 501 i 502 w godzinach pracy biura. Czytaj dalej

Nowe zasady w NPRH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało szczegółowe informacje dotyczące nowej edycji naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Od 2016 r. nabór wniosków w ramach NPRH prowadzony będzie w dwóch modułach dwa razy do roku. Czytaj dalej

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - wyjazdy indywidualne

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach europejskiego i światowego programu Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie badań w krajach Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych. Nabór wniosków trwa do 14 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 14 sierpnia 2016 r. Czytaj dalej

EURIAS – europejski program stypendialny

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego na pobyty badawcze w wybranych instytutach wchodzących w skład Net IAS (Network of European Institutes for Advanced Study). Nabór wniosków będzie trwał do 8 czerwca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 maja 2016 r.. Czytaj dalej

16. edycja Nagród Naukowych Polityki

Tygodnik "Polityka" uuchomił nabór wniosków w ramach 16. edycji konkusu Nagród Naukowych Polityki. Nabór wniosków w konkursie będzie trwał do 19 czerwca 2016 r. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze wiosennych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 11, OPUS 11, SONATA 11 i POLONEZ 2. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 czerwca 2016 r. Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Z okazji świąt Wielkanocnych prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej. Czytaj dalej

Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania

Począwszy od konkursów ogłoszonych 15 marca 2016 r., Narodowe Centrum Nauki wprowadziło dokument pt. "Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania". Wnioskodawców i kierowników projektów obowiązują zasady rzetelności naukowej sformułowane we wspomnianym dokumencie. Czytaj dalej

NATO: Nauka dla pokoju i bezpieczeństwa

Do 15 maja 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu NATO Nauka dla pokoju i bezpieczeństwa (Science For Peace And Security). W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na finansowanie warsztatów, szkoleń i projektów badawczych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Pracowników UKSW obejmuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 maja 2016 r.

Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach