Listopadowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze jesiennych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 10, OPUS 10, SONATA 10 i POLONEZ 1. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 grudnia 2015 r. Czytaj dalej

Nabór prac w konkursie Monografie

Do 18 grudnia 2015 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł. Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie START

Do 30 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 października 2015 r. Czytaj dalej

Jesienne konkursy NCN

Od 15 września 2015 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 oraz POLONEZ 1. Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2015 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2015 r.  Czytaj dalej

Wrześniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we wrześniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Iuventus Plus 2015 - konkurs dla młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie naboru wniosków w ramach konkursu Iuventus Plus. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia oraz opublikowali wyniki swoich badań w czasopismach z listy A lub listy C obowiązującego wykazu czasopism naukowych. Czytaj dalej

Zmiana godzin pracy BBN

W związku z trudnymi warunkami pracy spowodowanymi wysokimi
temperaturami powietrza w dniach 10-13 sierpnia 2015 r. Biuro ds. Badań Naukowych jest czynne do godziny 13:30. Czytaj dalej

Nabór prac w konkursie Monografie

Do 8 września 2015 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł. Czytaj dalej

Sierpniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Strategmed III - informacje o naborze wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w dniu 15 września 2015 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach III edycji programu Strategmed. Termin składania wniosków w wymienionych będzie trwał przez 42 dni. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 10 października 2015 r. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze letnich konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 oraz SONATA BIS 5. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 września 2015 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 sierpnia 2015 r. Czytaj dalej

Diamentowy Grant dla studentki WPiA

Studentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW Natalia Maria Kalinowska znalazła się wśród laureatów konkursu dla młodych naukowców Diamentowy Grant. W ramach przyznanych środków Pani Kalinowska realizowała będzie projekt pt. "Diagnoza stanu ochrony prywatności jednostki w sieci Internet ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych – stan prawny i perspektywy". Czytaj dalej

Stypendium Fundacji Lanckorońskich dla dr Satory

Dr Magdalena Satora z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazła się w gronie laureatów konkursu o Stypendium Fundacji Lanckorońskich. W ramach realizacji projektu pt. Kolacjonowanie rękopisów źródła dr Satora, wyjedzie na badania do Rzymu. Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Polonez - konkurs na staże zagranicznych naukowców w Polsce

Narodowe Centrum Nauki podało szczegółowe informacje o konkursie Polonez. Konkurs skierowany jest do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach. W ramach konkursu możliwe będzie pozyskanie środków na pełnoetatowe zatrudnienie takich osób na 12 lub 24 miesiące. Czytaj dalej

NPRH: Umiędzynarodowienie - formularze dostępne w OSF

Informujemy, że w systemie OSF https://osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Umiędzynarodowienie. Nabór wniosków będzie trwał do 31 lipca 2015 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lipca 2015 r. Czytaj dalej

Letnie konkursy NCN

Od 15 czerwca 2015 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 7, HARMONIA 7 oraz SONATA BIS 5. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2015 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2015 r.  Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach