Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Grant NCN dla doktorantki UKSW

Informujemy, że w ramach konkursu Etiuda 4, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, mgr Ilona Skoczeń z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymała grant w wysokości 58 161 zł. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich dla UKSW

Informujemy, że wśród laureatów konkursu na Stypendia Fundacji Lanckorońskich na 2017 r. znalazły się dwie osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Środki na zagraniczne wyjazdy badawcze uzyskały dr hab. Beata Gaj, prof. UKSW (Wydział Nauk Humanistycznych) oraz mgr Aneta Hoffmann (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych). Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na lata 2016-2017 - korekta Rady NCN

Rada Narodowego Centrum Nauki na swoim czerwcowym posiedzeniu wprowadziła korektę do harmonogramów, zgodnie z którymi prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję w 2016 r. i 2017 r. Harmonogramy na rok 2016 i rok 2017 został zmieniony ze względu na wprowadzenie nowych konkursów. Czytaj dalej

Biostrateg - III nabór wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach III edycji konkursu ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO – BIOSTRATEG. Nabór wniosków będzie trwał od 16 sierpnia do 30 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 września 2016 r. Czytaj dalej

Letnie konkursy NCN

Od 15 czerwca 2016 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 8, HARMONIA 8 oraz SONATA BIS 6. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2016 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2016 r.  Czytaj dalej

Czerwcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na lata 2016-2017

Narodowe Centrum Nauki podało harmonogramy, zgodnie z którymi prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję w 2016 r. i 2017 r. Harmonogram na rok 2016 został zmieniony ze względu na wprowadzenie nowych konkursów. Czytaj dalej

ERC Advanced Grant

Europejska Rada ds. Nauki (European Research Council) uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Advanced Grant. Konkurs adresowany jest do aktywnych naukowców, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery. Nabór wniosków prowadzony jest do 1 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 sierpnia 2016 r. Czytaj dalej

Stypendia w Australii

Rząd Australii uruchomił nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie na krótkie pobyty badawcze w wybranej instytucji naukowej w Australii. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2016 r. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnetrzny termin składania wniosków do 15 czerwca 2016 r. Czytaj dalej

Pobyty badawcze w Japonii

W Matsumae International Foundation uruchomiony został nabór wniosków na pobyty badawcze w wybranych instytucjach naukowych w Japonii. Konkurs adresowany jest do badaczy przed 50. rokiem życia, którzy prowadzą badania naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2016 r. Czytaj dalej

Granty NCN dla pracowników i doktorantów UKSW

Informujemy, że w ramach konkursów Opus 10, Preludium 10 i Sonata 10, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali cztery granty o łącznej wysokości 592 680,00 zł. Czytaj dalej

NPRH: Nabór propozycji priorytetowych obszarów tematycznych

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w nowej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nabór wniosków w module Dziedzictwo Narodowe prowadzony będzie w oparciu o listę priorytetowych obszarów tematycznych. Obecnie trwa nabór propozycji tematów do wspomnianej listy. Czytaj dalej

Majowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

FNP: Drugi nabór wniosków w konkursach Team i Team-Tech

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zapowiada nabór w ramach II edycji konkursów Team oraz Team-Tech. Nabór wniosków będzie trwał od 2 maja 2016 r. do 20 czerwca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 czerwca 2016 r. Czytaj dalej

Badania statutowe - najczęściej zadawane pytania

W związku z licznymi pytaniami, które kierują Państwo do Biura ds. Badań Naukowych w odniesieniu do procedury dotyczącej projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, przygotowaliśmy odpowiedzi do listy najczęściej zadawanych pytań dotyczących tego rodzaju badań. Czytaj dalej

Zapowiedź nowych konkursów w ofercie NCN

Narodowe Centrum Nauki zapowiada wprowadzenie do swojej oferty tzw. małych grantów. Konkurs będzie odpowiedzią na oczekiwania środowiska naukowego odnośnie możliwości finansowania aktywności naukowej innej niż realizacja projektów badawczych np. prowadzenie badań pilotażowych, udział w konferencjach naukowych, wyjazdy szkoleniowe, kwerendy biblioteczne i archiwalne itp. Czytaj dalej

Nabór wniosków na badania statutowe na 2017 r.

Informujemy, że do dnia 15 czerwca 2016 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Wnioski przyjmowane są w Biurze ds. Badań Naukowych - Łącznik ul. Dewajtis 5, pokoje 501 i 502 w godzinach pracy biura. Czytaj dalej

Nowe zasady w NPRH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało szczegółowe informacje dotyczące nowej edycji naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Od 2016 r. nabór wniosków w ramach NPRH prowadzony będzie w dwóch modułach dwa razy do roku. Czytaj dalej

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - wyjazdy indywidualne

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach europejskiego i światowego programu Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie badań w krajach Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych. Nabór wniosków trwa do 14 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 14 sierpnia 2016 r. Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach