NAWA: Nabór wniosków na wymianę polsko-francuską

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs na projekty badawcze w ramach bilateralnej wymiany naukowców między Polską a Francją 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone  wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Projekty należy składać przez system NAWA: www.nawa.gov.pl w porozumieniu  z partnerem z Francji.

Termin składania wniosków: 2 lipca 2018, godz. 15:00

Termin wewnętrzny UKSW: 4 czerwca 2018

Szczegółowe informacje na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach