Badania statutowe 2018 - nabór dla nowych pracowników i doktorantów

Informujemy, że w dniu 25 września 2017 r. w życie weszło Zarządzenie nr 60/2017 Rektora UKSW. Zgodnie z jego zapisami do dnia 20 października 2017 r. wnioski na badania statutowe mogą składać osoby, które rozpoczynają pracę lub studia doktoranckie na UKSW w październiku roku (2017 r.) poprzedzającego rok przyznania dotacji (2018 r.).

Poniżej znajdą Państwo formularze, które po wypełnieniu należy składać w Biurze ds. Badań Naukowych - Łącznik ul. Dewajtis 5, pokoje 501 i 502 w godzinach pracy biura.

Wnioski można składać tylko na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 16/2017. Prosimy nie wprowadzać do wniosków dodatkowych pól oraz nie usuwać istniejących (nawet, jeżeli pozostają puste). Prosimy także o składanie wniosków ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Wniosków nie mogą składać osoby, które były pracownikami lub doktorantami UKSW przed rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018.

Treść zarządzenia oraz jego załączników mogą Państwo przeczytać, klikając w zamieszczone poniżej odnośniki.

Zachęcamy do lektury Listy najczęściej zadawanych pytań dotyczących badań statutowych

Prosimy zwrócić uwagę, że osoby, które do dnia 20 października 2017 r. nie złożą wniosków na badania w ramach ww. dotacji na 2018 r., nie będą mogły pokrywać kosztów swoich badań w 2018 r. z tzw. rezerwy Dziekana. Ich wnioski nie będą bowiem ujęte w planie zadaniowym. Zgodnie z decyzją MNiSW otrzymana dotacja przeznaczona jest na finansowanie zadań wymienionych we wniosku Jednostki o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

Przypominamy, że od dnia 4 kwietnia 2017 r. projekty badawcze finansowane ze środków na działalność statutową należy realizować zgodnie z Zarządzenie, Nr 16/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych  oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Prosimy zapoznać się z treścią ww. zarządzenia przed złożeniem wniosku. Szczegółowe informacje o zarządzeniu mogą znaleźć Państwo w tym wpisie.

Poniżej zamieszczamy graficzne przedstawienie procedury realizacji badań statutowych na UKSW.  Schemat "Procedura badań statutowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie" mogą Państwo pobrać klikając w TEN LINK lub klikając w obrazek poniżej.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach