Miniatura 1 - Granty dla UKSW

Już sześciu pracowników UKSW znalazło się wśród laureatów konkursu Miniatura 1, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. W pierwszych dniach września do grona osób, które będą prowadziły badania w ramach grantów NCN dołączyli ks. dr Mirosław Mejzner z Wydziału Teologicznego i dr Magdalena Bober-Jankowska z Wydziału Nauk Humanistycznych.

Ks. dr Mejzner pozyskał 34 947 zł na realizację kwerendy w ramach projektu pt. "Lęk i nadzieja. Społeczno-religijne konotacje wczesnochrześcijańskich wierzeń millenarystycznych".

Pani dr Bober-Jankowska na realizacje badań wstępnych pt. "Problematyka tekstologiczna "Życiorysów sławnych Polaków" Adama Naruszewicza" otrzymała zaś 10 287 zł.

Łącznie pracownicy UKSW w ramach konkursu Miniatura 1 zdobyli już 119 728 zł. Poniżej pełna lista laureatów konkursu NCN (stan na dzień 12 września 2017 r.):

  • dr Michał Piekarski (WFCh) - "Rozpoznawanie wzorców i afordancji w przetwarzaniu predykcyjnym" - 5 445 zł;
  • dr inż. Krzysztof Nawara (WMP) - "Hemiporficen - fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich w roztworach wodnych" - 23 100 zł;
  • dr Marta Osuchowska (WPiA) - "Analiza kształtowania się konstytucyjnych podstaw systemu relacji państwo - kościół w Republice Argentyńskiej" - 27 634 zł;
  • dr Marek Jaśkowski (WPiA) - "Zakres ingerencji prawa UE w dziedzinie stosunków własnościowych i prawa własności" - 18 315 zł;
  • ks. dr Mirosław Mejzner (WT) - "Lęk i nadzieja. Społeczno-religijne konotacje wczesnochrześcijańskich wierzeń millenarystycznych" - 34 947 zł;
  • dr Magdalena Bober-Jankowska (WNH) - "Problematyka tekstologiczna "Życiorysów sławnych Polaków" Adama Naruszewicza" - 10 287 zł.
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach