HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe

Narodowe Centrum Nauki informuje, że uruchomiony został nabór wniosków wstępnych w ramach konkursu sieci HERA pt. "Public spaces: Culture and Integration in Europe". Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp. Termin naboru wniosków wstępnych upływa 24 października 2017 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 października 2017 r.

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Sieć HERA oczekuje, ze w projektach poza instytucjami badawczymi wystąpią także partnerzy pozaakademiccy, np. muzea, organizacje pozarządowe, media.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach