Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabór wniosków

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 20 marca 2017 r.  Pracowników UKSW obowiązuję wewnętrzny termin składania wniosków do  20 lutego 2017 r..


W ramach naborów wniosków można uzyskać środki na projekty badawcze i konferencje naukowe realizowane we współpracy z partnerem z Niemiec (uczelnią lub inną instytucją naukową) w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa oraz prawoznawstwa, nauk społecznych i ekonomicznych.

W kategorii projektów badawczych wprowadzono cztery priorytety tematyczne:

  • Transfer kultury i wiedzy
  • Procesy europeizacji
  • Zmiana norm i wartości
  • Wielojęzyczność.

W ramach konkursu uproszczonego można uzyskać wsparcie do 12 tys. euro - strona internetowa konkursu uproszczonego.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach