Grudniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny.

Konkursy krajowe:

Konkursy zagraniczne:

KONKURSY KRAJOWE

 

Od 15 września 2016 r. uruchomiony został nabór wnioskó w ramach następujących konkursów:

  • Preludium 12 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • Sonata 12 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  • Opus 12 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • Polonez 3 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.
  • Beethoven 2 - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 grudnia 2016 r. 

W dniu 15 grudnia 2016 r. ruszy także nabór wniosków w ramach konkursów SONATINA, UWERTURA i ETIUDA. Nabór wniosków w ich ramach będzie trwał do 15 marca 2017 r. Pracowników i Doktorantów UKSW wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2017 r

Zachęcamy także do zapoznania się z harmonogramem naboru wniosków w NCN w 2016 r. i 2017 r.


  • DIALOG - Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 30 czerwca 2019 r.  W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych.

...................................................................................................................................................................................................

Nabór wniosków prowadzony będzie w następującm module:

...................................................................................................................................................................................................

  • Diamentowy Grant - W ramach programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 220 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2017 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 5 stycznia 2017 r. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

  • LIDER VIII - Od 16 stycznia 2017 r. do 17 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach ósmej edycji konkursu LIDER, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Na realizację projektu młody naukowiec może otrzymać do 1,2 mln zł. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2017 r.


 

KONKURSY ZAGRANICZNE

 

 

ERC CONSOLIDATOR GRANT

Europejska Rada ds. Nauki (European Research Council) uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grant. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - od 7 do 12 lat po obronie doktoratu. Nabór wniosków prowadzony jest do 9 lutego 2017 r.

Zgłaszany projekt może dotyczyć dowolnej dziedziny nauki. Projekt może trwać do 5 lat. Na realizację projektu można uzyskać do 2 mln euro.

 


 


 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach