Granty NCN dla pracowników UKSW

Informujemy, że w ramach konkursów Opus 11, Preludium 11 i Sonata 11, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali trzy granty o łącznej wysokości 1 052 507,00 zł.

Granty otrzymały następujące osoby:

  • prof. dr hab. Zbigniew Karpiński (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych) - Katalityczne wodoroodchlorowanie freonu R22 i izomeryzacja alkanów. Cykliczne sprzężenie katalizy środowiskowej z katalizą dla energetyki - 501 870,00 zł;
  • dr Marcin Jewdokimow (Wydział Nauk Humanistycznych) - Jak mnisi i zakonnicy szukają Boga dziś? Badania nad przemianami wspólnot zakonnych jako sposób analizowania relacji religii i społeczeństwa - 237 337,00 zł;
  • dr Fabian Welc (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) - Korelacja faz osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w Polsce północno wschodniej z przemianami środowiska przyrodniczego , w świetle badań osadów jeziornych - 313 300,00 zł (Projekt w ramach konsorcjum - lider: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Antoni Nitychoruk: łączna kwota finansowania - 760 300,00 zł).

Jednocześnie przypominamy, że do 15 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Preludium 12, Sonata 12, Opus 12, Beethoven 2 i Polonez 3.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach