NCN udostępniło formularze jesiennych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 12, OPUS 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 grudnia 2016 r.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • OPUS 12 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 12 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 12 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
  • POLONEZ 3 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. (Prezentacja dotycząca konkursu).
  • BEETHOVEN 2 - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach