Ruszył nabór wniosków do NPRH

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów organizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków będzie trwał  do 31 października 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 października 2016 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w następujących modułach:

  • Moduł Dziedzictwo narodowe - Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.
  • Moduł Uniwersalia 2.1 - Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.
  • Moduł Uniwersalia 2.2 - Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW. Prosimy zwrócić uwagę, że w dokumentacji konkursowej, znajduje się Katalog kosztów kwalifikowanych.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach