Warsztaty dotyczące składania wniosków do ERC

Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w warsztatach, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC).  Zgłoszenia na warsztaty można przesyłać do 2 września 2016 r. Warsztaty odbędą się 19 września 2016 r.

Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się laureaci oraz ewaluatorzy grantów ERC. W drugiej części spotkania wybrane osoby będą mogły skonsultować swoje pomysły badawcze podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z zaproszonymi ekspertami. Uzyskają również wskazówki dotyczące formalno-prawnych aspektów przygotowania projektów ERC.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie: [http://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1041-byc-trzecim-czyli-kolejne-warsztaty-erc-w-pan]

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z Biurem ds. Doskonałości Naukowej PAN (doskonalosc@pan.pl). Koszt udziału w warsztatach wynosi 50 zł netto (kwota ta pokrywa koszt cateringu dla uczestników spotkania). Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursów organizowanych przez ERC.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach