Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabór wniosków

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu głównego (nabór wniosków do 15 października 2016 r. - termin UKSW 15 września 2016 r.) oraz konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 1 listopada 2016 r. - termin UKSW 1 października 2016 r.).


W ramach naborów wniosków można uzyskać środki na projekty badawcze i konferencje naukowe realizowane we współpracy z partnerem z Niemiec (uczelnią lub inną instytucją naukową) w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa oraz prawoznawstwa, nauk społecznych i ekonomicznych.

W kategorii projektów badawczych wprowadzono cztery priorytety tematyczne:

  • Transfer kultury i wiedzy
  • Procesy europeizacji
  • Zmiana norm i wartości
  • Wielojęzyczność.

W ramach konkursu głównego można uzyskać wsparcie do 100 tys. euro. Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy 50.000 euro a 70.000 euro - strona internetowa konkursu głównego.

W ramach konkursu uproszczonego można uzyskać wsparcie do 12 tys. euro - strona internetowa konkursu uproszczonego.

Szczegółowe informacje o obu konkursach mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach