Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało szczegóły naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki edycja 2016. Nabór wniosków będzie trwał od 15 września 2016 r. do 31 października 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 października 2016 r.

Nabór wniosków prowadzony będzie w następujących modułach:

  • Moduł Dziedzictwo narodowe - Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.
  • Moduł Uniwersalia 2.1 - Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.
  • Moduł Uniwersalia 2.2 - Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW. Prosimy zwrócić uwagę, że w dokumentacji konkursowej, znajduje się Katalog kosztów kwalifikowanych.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach