Stypendia Fundacji Lanckorońskich dla UKSW

Informujemy, że wśród laureatów konkursu na Stypendia Fundacji Lanckorońskich na 2017 r. znalazły się dwie osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Środki na zagraniczne wyjazdy badawcze uzyskały dr hab. Beata Gaj, prof. UKSW (Wydział Nauk Humanistycznych) oraz mgr Aneta Hoffmann (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych).

Stypendia zostały przyznane na realizację następujących zadań:

  • dr hab. Beata Gaj, prof UKSW; wyjazd do Rzymu - Firimicus Maternus et alii "auctores minores". Opracowanie i nowołacińska recepcja w Europie i Polsce mniej znanych autorów z IV w. n. e.
  • mgr Aneta Hoffmann, wyjazd do Londynu - Kwerenda archiwalna w polskich i brytyjskich archiwach w Wielkiej Brytanii do przygotowywanej rozprawy doktorskiej "Szkolnictwo wojskowe, cywilne i zawodowe w 2 Korpusie Polskim".

Kolejny nabór wniosków w ramach Stypendium Fundacji Lanckorońskich - wyjazdy na 2018 r. - zostanie otwarty na początku 2017 r.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach