Letnie konkursy NCN

Od 15 czerwca 2016 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 8, HARMONIA 8 oraz SONATA BIS 6. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2016 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2016 r. 

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • MAESTRO 8 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 8 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • SONATA BIS 6 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naboru wniosków w NCN na 2016 r. i 2017 r.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach