Granty NCN dla pracowników i doktorantów UKSW

Informujemy, że w ramach konkursów Opus 10, Preludium 10 i Sonata 10, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali cztery granty o łącznej wysokości 592 680,00 zł.Granty otrzymały następujące osoby:

  • dr hab. Janusz Wojciech Stafiej (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych) - Symulacje numeryczne morfologii warstw pasywnych na powierzchni elektrod metalicznych - 278 720,00 zł;
  • dr Renata Rybakiewicz (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych) - Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych - 159  360,00 zł (Projekt w ramach konsorcjum; lider: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk; kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Robert Noworyta; łączna kwota finansowania - 1 147 668,00 zł);
  • mgr Igor Michał Kilanowski (Wydział Prawa Kanonicznego) - Pozycja prawna kościoła narodowego. Kościół anglikański w sferze stosunków państwo-kościół i na arenie międzynarodowej - 88 800,00 zł;
  • mgr Radosław Rogoza (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) - Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości - 65 800,00 zł.

Jednocześnie przypominamy, że do 15 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Preludium 11, Sonata 11, Opus 11 i Polonez 2.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach