NPRH: Nabór propozycji priorytetowych obszarów tematycznych

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w nowej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nabór wniosków w module Dziedzictwo Narodowe prowadzony będzie w oparciu o listę priorytetowych obszarów tematycznych. Obecnie trwa nabór propozycji tematów do wspomnianej listy.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowany został list nowego przewodniczącego Rady NPRH, którym jest prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki. W liście czytamy:

zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wskazanie najważniejszych, Państwa zdaniem, obszarów tematycznych, które powinny być priorytetami w finansowaniu projektów NPRH w module Dziedzictwo narodowe. Prosimy o ich zgłaszanie na adres e-mail Rady NPRH: nprh@nauka.gov.pl lub bezpośrednio do poszczególnych członków Rady.

Nabór propozycji tematów prowadzony jest do 20 maja 2016 r.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach