Zapowiedź nowych konkursów w ofercie NCN

Narodowe Centrum Nauki zapowiada wprowadzenie do swojej oferty tzw. małych grantów. Konkurs będzie odpowiedzią na oczekiwania środowiska naukowego odnośnie możliwości finansowania aktywności naukowej innej niż realizacja projektów badawczych np. prowadzenie badań pilotażowych, udział w konferencjach naukowych, wyjazdy szkoleniowe, kwerendy biblioteczne i archiwalne itp.

Zgodnie z informacjami z kwietniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki konkurs skierowany byłby do osób, które dotąd nie otrzymały żadnego finansowania ze środków NCN, a głównym jego celem byłoby wsparcie w występowaniu o środki na badania w ramach głównego systemu grantowego NCN.

NCN planuje także zorganizowanie konkursu na finansowanie staży w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Konkurs skierowany będzie do laureatów konkursów NCN, którzy starają się lub będą się starać o finansowanie swych badań ze środków europejskich.

Do NCN z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeniesiony ma być również konkurs Iuventus Plus. Konkurs ma zostać dołączony do aktualnej oferty NCN, w celu stworzenia spójnego programu finansowania badań prowadzonych przez młodych badaczy ze stopniem naukowym doktora od momentu rozpoczęcia ich kariery, poprzez umożliwienie zatrudnienia i zdobycia doświadczenia w mocnych, zagranicznych ośrodkach naukowych, po możliwość stworzenia własnego zespołu naukowego i dojrzałą kontynuację jego pracy w kolejnym programie grantowym.

NCN nie podało na razie terminów planowanych naborów wniosków w wymienionych powyżej konkursach.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach