Nowe zasady w NPRH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało szczegółowe informacje dotyczące nowej edycji naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Od 2016 r. nabór wniosków w ramach NPRH prowadzony będzie w dwóch modułach dwa razy do roku.

Nabory wniosków prowadzone będą w modułach Dziedzictwo Narodowe oraz Uniwersalia.

Zgodnie z informacjami MNiSW do modułu Dziedzictwo Narodowe można będzie składać wnioski dotyczące długoterminowych projektów badawczych, które będą miały szczególne znaczenie dla polskiej humanistyki:

  • przedsięwzięcia o charakterze dokumentacyjnym, edytorskim czy słownikowym realizowane przez wyspecjalizowane zespoły;
  • badania nad kluczowym dziedzictwem narodowym, które stanowić będą punkt odniesienia dla polskiej humanistyki.

W ramach modułu Uniwersalia prowadzone będą nabory wniosków dotyczących działalności translatorskiej oraz wydawniczej – zarówno w przypadku czasopism oraz publikacji zwartych:

  • finansowanie przekładów najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki (dawnych i nowych) na języki kongresowe (priorytetowy będzie w tym wypadku język angielski);
  • powiększenie polskiej biblioteki humanistycznej przez opracowanie wydań krytycznych najważniejszych dzieł humanistyki światowej.

MNiSW nie podało na razie informacji o planowanych terminach naborów wniosków w obu modułach.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach