Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - wyjazdy indywidualne

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach europejskiego i światowego programu Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie badań w krajach Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych. Nabór wniosków trwa do 14 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 14 sierpnia 2016 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch konkursach:

  • European Fellowships - Kierownikiem składanego projektu może być naukowiec ze stopniem doktora lub z co najmniej  4-letnim doświadczeniem badawczym. Wyjazd badawczy może trwać 12 lub 24 miesiące.
  • Global Fellowships - Kierownikiem składanego projektu może być naukowiec ze stopniem doktora lub z co najmniej  4-letnim doświadczeniem badawczym. Wyjazd badawczy może trwać 12 lub 24 miesiące. Po wyjeździe badawczym należy odbyć obowiązkowy 12-miesięczny powrót do Europy.

Więcej informacji o konkursie mogą znaleźć Państwo na podstronie poświęconej zagranicznym projektom badawczym oraz na stronie internetowej konkursu.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach