EURIAS – europejski program stypendialny

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego na pobyty badawcze w wybranych instytutach wchodzących w skład Net IAS (Network of European Institutes for Advanced Study). Nabór wniosków będzie trwał do 8 czerwca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 maja 2016 r..

W ramach konkursu możliwe jest zdobycie środków na badania z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach:

  • Junior fellowship - dla początkujących naukowców ze stopniem doktora i doświadczeniem naukowym od 2-9 lat;
  • Senior fellowship - dla naukowców ze stopniem doktora i minimum 10-letnim doświadczeniem naukowym.

W ramach konkursu można uzyskać następujące finansowanie:

  • junior fellowship: ok. 2 600 euro/m-c  (w zależności od wybranej instytucji);
  • senior fellowship: ok. 3800  euro/m-c (w zależności od wybranej instytucji);
  • koszty badań i udziału w konferencjach;
  • koszty podróży;
  • koszty relokacji.

Czas trwania pobytu badawczego może wynosić 10 miesięcy.

Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej EURIAS.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach