16. edycja Nagród Naukowych Polityki

Tygodnik "Polityka" uuchomił nabór wniosków w ramach 16. edycji konkusu Nagród Naukowych Polityki. Nabór wniosków w konkursie będzie trwał do 19 czerwca 2016 r.

Nabór wniosków do konkursu prowadzony jest w pięciu dziedzinach nauki:

  • Nauki humanistyczne
  • Nauki ścisłe
  • Nauki społeczne
  • Nauki o życiu
  • Nauki techniczne.

O przyznanie stypendium ubiegać się mogą:

  • pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych działających na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), pracownicy PAN i innych jednostek naukowo-badawczych,
  • uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Więcej informacji o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej tygodnika "Polityka".

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach