NATO: Nauka dla pokoju i bezpieczeństwa

Do 15 maja 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu NATO Nauka dla pokoju i bezpieczeństwa (Science For Peace And Security). W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na finansowanie warsztatów, szkoleń i projektów badawczych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Pracowników UKSW obejmuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 maja 2016 r.

Szczególne znaczenie mają projekty bezpośrednio wspierające operacje i misje NATO oraz inicjatywy przeciwdziałające zagrożeniu terrorystycznemu oraz zagrożeniom związanym z wykorzystaniem broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej.

W ramach konkursu finansowane są koszty zakupu sprzętu, podróży, warsztatów, stypendiów, zarządzania.

Kolejny nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 1 października 2016 r.

Więcej informacji o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NATO.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach