MSCA: Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami

Do 28 kwietnia 2016 r. trwa nabór wniosków w konkursie na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami - Research and Innovation Staff Exchange (Akcje Marii Skłodowskiej-Curie). Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 11 kwietnia 2016 r.

W ramach konkursu uzyskać można wsparcie finansowe na międzynarodowe projekty realizowane przez instytucje naukowe i przedsiębiorstwa, które oferują swoim pracownikom krótkoterminowe wymiany trwające od 1 do 12 miesięcy. W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów (minimum 2 krajów UE lub stowarzyszonych z programem H2020).

Wymiany między krajami członkowskimi i stowarzyszonymi mają charakter międzysektorowy. Wymiany z organizacjami partnerskimi z całego świata mogą odbywać się w ramach jednego sektora. Do konkursu mogą zgłaszać się naukowcy z wszystkich obszarów badań.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Participant Portal.
 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach