Stypendia Fundacji Fulbrighta

Fundacja Fulbrighta uruchomiła nabór wniosków w swoich konkursach na stypendia w Stanach Zjednoczonych. Konkursu skierowane są do młodych i doświadczonych badaczy, którzy w swojej pracy badawczej planują prowadzenie badań w USA.

Nabór wniosków prowadzony jest w następujących konkursach:

  • Stypendia Fulbrighta dla młodych naukowców/Fulbright Junior Advanced Research Award - konkurs adresowany do doktorantów ostatnich 2 lat studiów doktoranckich. Stypendium ma na celu umożliwienie zebrania materiałów do pracy doktorskiej. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Nabór wniosków trwa do 15 maja 2016 r. Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 30 kwietnia 2016 r. Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronie Komisji Fulbrighta.
  • Stypendia Fulbrighta dla doświadczonych naukowców/Fulbright Senior Award - konkurs dla naukowców ze stopniem doktora i co najwyżej stopniem doktora habilitowanego uzyskanym w ciągu ostatnich 5 lat. Wymagane co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w roli wykładowcy na uczelni. Nabór wniosków trwa do 15 maja 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 30 kwietnia 2016 r. Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronie Komisji Fulbrighta.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach