Środki na badania w regionie Morza Bałtyckiego

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu na projekty badawcze dotyczące regionu Morza Bałtyckiego. Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane w jednym z trzech priorytetów: potencjał innowacyjny, gospodarowanie zasobami naturalnymi, zrównoważony transport. Pierwszy etap naboru wniosków upływa 1 czerwca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin 1 maja 2016 r.

Do konkursu można zgłaszać projekty, w których spełniony jest wymóg uczestnictwa co najmniej trzech partnerów z różnych państw, z czego co najmniej dwóch z państw Unii Europejskiej objętych programem (Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa,  Litwa, Polska, Szwecja, Niemcy oraz Norwegia, Białoruś, Rosja).

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Interreg Baltic Sea Region.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach