MNiSW zapowiada zmiany w NPRH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o zmianach, które w 2016 r. zostaną wprowadzone w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Moduły Tradycja i Umiędzynarodowienie zastąpione zostaną przez moduły Dziedzictwo Narodowe i Uniwersalia. Moduł Rozwój przeniesiony zostanie do Narodowego Centrum Nauki.

W module Dziedzictwo Narodowe Rada NPRH będzie określała priorytety, na których będą koncentrowały się badania wnioskodawców.

W module Uniwersalia możliwe będzie uzyskanie środków na włączenie polskich dzieł w obieg międzynarodowy oraz wydania krytyczne najważniejszych pozycji humanistyki światowej, które zasługują na upowszechnienie i ponowną lekturę.

Moduł Rozwój przeniesiony zostanie do NCN. Celem modułu będzie stworzenie małych grantów, do 30 tys. złotych, które posłużą sfinansowaniu prac młodszych badaczy oraz naukowców z młodszych ośrodków.

Więcej informacji o zmianach w NPRH mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej MNiSW.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach