Granty NPRH dla pracowników UKSW

Informujemy, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymali dwa granty o łącznej wysokości 663 999,00 zł.

W ramach modułu Rozwój 2.b. 593 117,00 zł na realizację projektu pt. Dionizos w polityce religijnej cesarzy od Oktawiana Augusta do końca dynastii Sewerów. Perspektywa interdyscyplinarna otrzymał dr Filip Doroszewski z Wydziału Nauk Humanistycznych.

W module Umiędzynarodowienie 3.a grant w wysokości 70 882,00 zł otrzymał natomiast ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pt. Przekład na język angielski książki: J. Naumowicz, "Prawdziwe początki Bożego Narodzenia" oraz jej rewizja i aktualizacja autorska.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach