Nowe konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zapowiedziała otwarcie naboru wniosków w pięciu nowych programów - TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY i HOMING. Na realizację projektów w ramach wymienionych programów, FNP przeznaczy w najbliższych latach 615 mln zł.

Poniżej informacje o planowanych programach:

  • TEAM - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego. Strona internetowa programu
  • TEAM-TECH - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Strona internetowa programu
  • FIRST TEAM - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Strona internetowa programu
  • POWROTY - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Strona internetowa programu
  • HOMING - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Strona internetowa programu

Pierwsze nabory wniosków w konkursach w ramach wymienionych powyżej programów, zostaną uruchomione w lutym i marcu 2016 r. Tematyka zgłaszanych projektów będzie musiała wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Prezentacja z dnia informacyjnego FNP ze szczegółami nowych konkursów

Poniżej planowane terminy naborów wniosków:

TEAM
4.02.2016 r. - 15.02.2016 r.
15.05.2016 r. - 30.06.2016 r.
15.11.2016 r. - 15.01.2017 r.

TEAM-TECH
4.02.2016 r. - 15.02.2016 r.
15.05.2016 r. - 30.06.2016 r.
15.11.2016 r. - 15.01.2017 r.

FIRST TEAM
15.02.2016 r. - 24.03.2016 r.
15.08.2016 r. - 15.10.2016 r.

HOMING
15.02.2016 r. - 24.03.2016 r.
15.08.2016 r. - 15.10.2016 r.

POWROTY
1.03.2016 r. - 15.10.2016 r.
15.09.2016 r. - 15.10.2016 r.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach