NCN udostępniło formularze zimowych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów Etiuda 4, Fuga 5, Symfonia 4 oraz Tango 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2016 r. Przypominamy, że doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2016 r.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • Etiuda 4 - konkurs na stypendia doktorskie;
  • Fuga 5 - konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
  • Symfonia 4 - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze;
  • Tango 2 - konkurs na wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku: