Styczniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 

W dbiu 15 grudnia 2015 r. uruchomiony został nabór wniosków w następujących konkursach:

  • Etiuda 4 - konkurs na stypendia doktorskie;
  • Fuga 5 - konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
  • Symfonia 4 - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze;
  • Tango 2 - konkurs na wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych

Nabór wniosków w wymienionych konkursach będzie trwał do 15 marca 2016 r. Doktorantów i Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2016 r.


  • Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku - Zakres przedmiotowy programu obejmuje projekty realizowane w ramach dziedzin nauk humanistycznych, teologicznych i społecznych. Nabór wniosków będzie trwał od 15 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 8 lutego 2016 r.
  • Diamentowy Grant V - w ramach programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2016 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 15 stycznia 2016 r.

  • Monografie - Konkurs umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Nabór prac trwa do 15 marca 2016 r.
  • Adiustacje - laureaci konkursu otrzymują subwencję na sfinansowanie adiustacji językowej. Subwencja przeznaczona jest tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów tej adiustacji nie może być wykorzystana na pokrycie kosztów innych prac redakcyjnych bądź wydawniczych. Nabór prac trwa do 15 marca 2016 r.
  • Translacje - dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP. Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Nabór prac trwa do 15 marca 2016 r.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach