Grudniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 

W dniu 15 września 2015 r. otwarty został nabór wniosków w następujących konkursach:

 • OPUS 10 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • PRELUDIUM 10 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • SONATA 10 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • POLONEZ 1 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2015 r.

15 grudnia 2015 r. uruchomiony zostanie także nabór wniosków w następujących konkursach:

 • Etiuda 4 - konkurs na stypendia doktorskie;
 • Fuga 5 - konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • Symfonia 4 - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze;
 • Tango 2 - konkurs na wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych

Nabór wniosków w wymienionych konkursach będzie trwał do 15 marca 2016 r. Doktorantów i Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2016 r.


 • Monografie - Konkurs umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Nabór prac trwa do 18 grudnia 2015 r.
 • Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku - Zakres przedmiotowy programu obejmuje projekty realizowane w ramach dziedzin nauk humanistycznych, teologicznych i społecznych. Nabór wniosków będzie trwał od 15 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 8 lutego 2016 r.
 • Diamentowy Grant V - w ramach programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2016 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 15 stycznia 2016 r.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach