Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku - nabór wniosków

Od 15 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w programie pn. "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku". Zakres przedmiotowy programu obejmuje projekty realizowane w ramach dziedzin nauk humanistycznych, teologicznych i społecznych. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 8 lutego 2016 r.

Zgodnie z informacjami MNiSW celem programu jest udokumentowanie i upowszechnienie najwybitniejszych dokonań polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej poprzez wspieranie:

  • opracowania i publikacji wzorcowych wydań pism polskich filozofów, teologów i myślicieli społecznych XX i XXI wieku, opatrzonych aparatem krytycznym;
  • badań nad polską myślą filozoficzną, teologiczną i społeczną XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z myślą europejską i światową;
  • zachowania polskiej spuścizny filozoficznej, teologicznej oraz z zakresu myśli społecznej w domenie publicznej;
  • projektów badawczych powiązanych z digitalizacją zasobów źródłowych współczesnej polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej.

Budżet programu wynosi 5 mln zł. W ramach programu przyznane zostanie finansowanie na pięć projektów. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 1 mln zł.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie MNiSW.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach