Granty NCN dla pracowników i doktorantów UKSW

Informujemy, że w ramach konkursu Opus 9, Preludium 9 i Sonata 9 którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali cztery granty o łącznej wysokości 423 672,00 zł.Granty otrzymały następujące osoby:

  • dr Monika Anna Mynarska (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) - Ocena wartości i kosztów dzieci z perspektywy cyklu życia - 186 720,00 zł;
  • dr Katarzyna Anna Jażdżewska (Wydział Nauk Humanistycznych) - Dialog poklasyczny. Przemiany gatunku w starożytności - 128 592,00 zł;
  • dr Łukasz Kazimierz Kułaga (Wydział Prawa i Administracji) - Zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym - w kierunku zrównoważonego podejścia - 48 960,00 zł;
  • mgr Małgorzata Najderska (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) - Mocne strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym na osobach - 59 400,00 zł.

Jednocześnie przypominamy, że do 15 grudnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Preludium 10, Sonata 10 i Opus 10.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach