Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku - program MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że ustanowiony został program pn. "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku". Zakres przedmiotowy programu obejmuje projekty realizowane w ramach dziedzin nauk humanistycznych, teologicznych i społecznych.

Zgodnie z informacjami MNiSW celem programu jest udokumentowanie i upowszechnienie najwybitniejszych dokonań polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej poprzez wspieranie:

  • opracowania i publikacji wzorcowych wydań pism polskich filozofów, teologów i myślicieli społecznych XX i XXI wieku, opatrzonych aparatem krytycznym;
  • badań nad polską myślą filozoficzną, teologiczną i społeczną XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z myślą europejską i światową;
  • zachowania polskiej spuścizny filozoficznej, teologicznej oraz z zakresu myśli społecznej w domenie publicznej;
  • projektów badawczych powiązanych z digitalizacją zasobów źródłowych współczesnej polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej.

Budżet programu wynosi 5 mln zł. W ramach programu przyznane zostanie finansowanie na pięć projektów. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 1 mln zł. Nabór wniosków zostanie otwarty w listopadzie 2015 r. O dokładnej dacie otwarcia naboru poinformujemy, po opublikowaniu jej przez MNiSW.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach